Místní knihovna v Libkovicích pod Řípem

Kontakt

Místní knihovna v Libkovicích pod Řípem

Libkovice p. Ř. 181, 413 01 Libkovice pod Řípem

Knihovnice: Kristýna Pospíchalová

 

 

Historie knihovny:

První zmínka o obecní knihovně je podle obecní kroniky z roku 1924, kdy čítala 94 svazků. V té době ovšem v obci působily i další knihovny, např. knihovna potravního spolku "Svorná jednota", žákovská knihovna, učitelská knihovna, na faře byla veřejná knihovna i tělovýchovná jednota Sokol měla svoji knihovnu.

Po celou dobu svého působení byla knihovna umístěna ve staré budově obecního úřadu, v roce 1985 byla přestěhována do prostor místního národního výboru, kde je dodnes.

Za celou dobu existence knihovny se zde vystřídala řada knihovníkù, kteří knihovnu vedli: Antonín Horák, Břetislav Najmon, Miroslav Hrstka, Antonín Hora, Miluše Tietzová, Jaroslava Víznerová, Božena Trèová (1991 - 2007).